Skip to main content

1
RESULTS
rss


Media Type
1
texts
Year
1
2018
Topics & Subjects
1
Cəhalət üzrü
1
Mahmud Talib
1
Şeyx Ali Xudayr
Collection
Creator
1
mahmud talib
Language
1
Azerbaijani
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
  Səudiyyəli Şeyx Ali Xudayr ibni əl-Xudayrın yazdığı bu risalədə nəcd alimlərinin böyük şirkdə cəhalətin üzrlü olmamasına dair sözləri yer alır. Şeyx burada Muhəmməd ibni Abdulvəhhabın  “hüccətdən öncə təkfir etmərik” kimi yanlış anlaşılan sözlərinin üzərinə qeydlər etmiş və şeyxin övladlarından və tələbələrindən buna dair nəqllər gətirib. Üzrün sadəcə təkfir isminin işlədilməsinə aid olub, müşrik  isminin...
Topics: Cəhalət üzrü, Şeyx Ali Xudayr, Mahmud Talib